Βραβεία – Διακρίσεις – Υποτροφίες

  1. Βραβείο Κωνσταντίνου Μοίρα της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «στρεσσογόνα ερεθίσματα στην παιδική ηλικία και νευροεπιγενετικές επιπτώσεις» για τη μελέτη με τίτλο «Absence of insulin resistance and low-grade inflammation despite early metabolic syndrome manifestations in children born after in vitro fertilization». 31 Δεκεμβρίου 2011.
  2. Δεύτερο Βραβείο Εργασίας «Οι Θετικές Συσχετίσεις του Ν-τύπου Εγκεφαλικού Νατριουρητικού Πεπτιδίου και της Αντιπονεκτίνης Πλάσματος εξαρτώνται από το βαθμό της παχυσαρκίας σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας» Περβανίδου Π, Σακκά Σ, Ακάλεστος Α, Καραμούζης Ι, Παπασωτηρίου Ι και Χρούσος Γ. Π. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολλεγίου Ελλήνων Παιδιάτρων. Αθήνα 21-23 Μαρτίου 2008.

 

Υποτροφία για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Υποτροφία για Διδακτορικές Σπουδές του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών μετά από διαγωνισμό για την πραγματοποίηση της διδακτορικής μου διατριβής. Διάρκεια υποτροφίας: 3 χρόνια.

Υποτροφία ESPE Clinical Fellowship

Υποτροφία της European Society for Paediatric Endocrinology- ESPE Clinical Fellowship scholarship διάρκειας 3 μηνών.

 

 

Desktop CTA Mobile CTA