Συγγραφικό Έργο – Συντακτικό Έργο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

       Κριτής εργασιών (Reviewer) στα περιοδικά

 1. Journal of Paediatric Endocrinology and Metabolism
 2. Therapeutic Advances in Musculosceletal disease
 3. Hippokratia

Συγγραφέας βιβλίων ή μονογραφιών

α) Μονογραφίες:

«Μελέτη της εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου και άλλων ενδοκρινολογικών διαταραχών σε παιδιά από εξωσωματική γονιμοποίηση»

Σοφία Δ. Σακκά, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2009. (Βαθμός: «Άριστα»)

β) Συμμετοχή στη δημιουργία λευκώματος:

«1855-2005 Η πρώτη Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική στην Ελλάδα». Εκδότης: Συνεργάτες για την Επέτειο 150 χρόνων Παιδιατρικής, Αθήνα 2006

γ) Μεταφράσεις βιβλίων:

 • Merck’s Γηριατρική, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2005
 • Κλινικές Ικανότητες για Φαρμακοποιούς- Μια εστιασμένη στον ασθενή προσέγγιση, Karen J. Tietze , Mosby, Εκδόσεις Πασχαλίδης, υπό έκδοση
 • Dorland’s Αγγλο-Ελληνικό, Ελληνο-Αγγλικό λεξικό ιατρικών όρων, Εκδόσεις Πασχαλίδης, υπό έκδοση
 • Pediatric Secrets, Εκδόσεις Πασχαλίδης, υπό έκδοση
 • Conn’s Σύγχρονη Θεραπευτική (Current) R.Rakel, E.Bope, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2007
 • Πως λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, από τα brainwaves Publications DK, 2007 Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2008
 • Πως εφευρέθηκαν σχεδόν τα πάντα, από τα brainwaves Publications DK, 2007 Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2008
 • A parent’s guide to Building Resilience  in children and teens. Giving you child roots and wings. K.G.Kinsburg Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής, Εκδόσεις Πασχαλίδης, υπό έκδοση
 • Understanding Children’s Illnesses. T.Kilgour. Family Doctor Books, The British Medical Association. Εκδόσεις Πασχαλίδης, υπό έκδοση
 • Current Παιδιατρική. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2010

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σύνολο: 21

Orcid ID: http://orcid.org/0000-0003-0826-1523

Scopus Author ID: 24472358100

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

                                                                                                            

 

 1. Kanaka-Gantenbein C, Margeli A, Pervanidou P, Sakka S,  Mastorakos G, Chrousos G,  Papassotiriou I.

Retinol Binding Protein-4 and Lipocalin-2 in Childhood and Adolescent Obesity: When Kids are not Just Small Adults

Clinical Chemistry 2008 May; 54(7):1176-1182.

 1. Pervanidou P, Margeli A, Akalestos A., Sakka S, Papassotiriou I, Kanaka-Gantenbein C and  Chrousos GP

            Associations between N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide (NT- proBNP) and adiponectin concentrations depend on the degree of obesity in female adolescents: gender dimorphic findings

            Hormone and Metabolic Research, 2009 Nov;41(11):829-33

 1. Sakka SD, Malamitsi-Puchner A, Loutradis D, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C

Euthyroid hyperthyrotropinemia in children born after in vitro fertilization.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2009;94(4):1338-41

 1. Ntalla I, Dedoussis G, Yannakoulia M, Smart MC, Louizou E, Sakka SD, Papoutsakis C, Talmud PJ.

ADIPOQ gene polymorphism rs1501299 interacts with fibre intake to affect adiponectin concentration in children: the GENe-Diet Attica Investigation on childhood obesity

European Journal of Nutrition. 2009 Dec;48(8):493-7

 1. Sakka SD, Loutradis D, Kanaka-Gantenbein C, Margeli A, Papastamataki M, Papassotiriou I, Chrousos GP

Absence of insulin resistance and low-grade inflammation despite early metabolic syndrome manifestations in children born after in vitro fertilization.

Fertility and Sterility, 2010;94(5)1693-9

 1. Pervanidou P, Akalestos A., Sakka S, Papassotiriou I, Kanaka-Gantenbein C and Chrousos GP

Gender dimorphic associations between N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide (NT- proBNP), Body Mass Index and Blood Pressure in Children and Adolescents

Hormone Research, 2010;73(5):341-8

 1. Kanaka-Gantenbein, S.Sakka, GP.Chrousos

Assisted reproduction and its neuroendocrine impact on the offspring

Progress in Brain Research, 2010;182:161-74

 1. Papadogeorgou P, Roma E, Sassolas A, Orfanou I, Malliarou A, Sakka S, Chouliaras G

Chylomicron retention disease: report of two cases from a Greek island.

Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2012;25(11-12):1191-4

 1. Roma E, Krini M, Hantzi E, Sakka S, Panayotou I, Margeli A, Papassotiriou I, Kanaka-Gantenbein C

Retinol Binding Protein 4 in children with Inflammatory Bowel Disease: a negative correlation with the disease activity.

Hippocratia 2012;16(4):360-5

 1. Sakka SD, Margeli A, Loutradis D, Chrousos GP, Papassotiriou I, Kanaka-Gantenbein C

Gender dimorphic increase in RBP-4 and NGAL in children born after IVF: an epigenetic phenomenon?

European Journal of Clinical Investigation 2013;43(5):439-48

 1. Metheniti D, Sakka S, Dracopoulou M, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Pervanidou P

Decreased circulating 25-(OH) Vitamin D3 (25-(OH)D3) concentrations in obese female children and adolescents: Associations with Retinol Binding Protein-4 (RBP-4) and Lipocalin-2

               Hormones  2013;12(3):397-404

 1. Sakka S, Siahanidou T, Voyatzis C, Pervanidou P, Kaminioti C, Lazopoulou N, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Papassotiriou I.

Elevated circulating levels of lipoprotein-associated phospholipase A2 in obese children.

      Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2015 Jun;53(7):1119-25.

 1. Abbate R, Al-Daghri NM, Andreozzi P, Borregaard N, Can G, Caridi G, Carstensen-Kirberg M, Cioni G, Conte E, Cuomo R, Denis MA, Fakhfouri G, Fakhfouri G, Fiasse R, Glenthøj A, Goliasc G, Gremmel T, Herder C, Iemmolo M, Jing ZC, Krause R, Marrone O, Miazgowski B, Miazgowski T, Minchiotti L, Mousavizadeh K, Ndrepepa G, Niessner A, Ogayar Luque C, Onat A, Papassotiriou I, Ruiz Ortiz M, Sabico S, Schooling CM, Sakka SD, Sołtysiak P, Visseren FL, Wagner J, Wang XJ,Westerink J.

Research update for articles published in EJCI in 2013

European Journal of Clinical Investigation 2015;45(10):1005-16

 1. Kumaran A, Sakka S, Dias R

Guideline review. Obesity in children- Recent NICE guidance

Archives of Disease in Childhood – Education and Practice Edition. 2017 Apr;102(2):84-88.

 1. Sakka S, Gafni RI, Davies JH, Clarke B, Tebben P, Samuels M, Saraff V, Klaushofer K, Fratzl-Zelman N, Roschger P, Rauch F, Högler W.

Bone Structural Characteristics and Response to Bisphosphonate Treatment in Children With Hajdu-Cheney Syndrome.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2017 Nov 1;102(11):4163-4172

 1. Saraff V, Sahota J, Crabtree N, Sakka S, Shaw NJ, Högler W.

Efficacy and treatment costs of zoledronate versus pamidronate in paediatric osteoporosis.

Archives of Disease in Childhood, 2018 Jan;103(1):92-94

 1. Nimri R, Dassau E, Segall T, Muller I, Bratina N, Kordonouri O, Bello R, Biester T, Dovc K, Tenenbaum A, Brener A, Šimunović M, Sakka SD, Nevo Shenker M, Passone CG, Rutigliano I, Tinti D, Bonura C, Caiulo S, Ruszala A, Piccini B, Giri D, Stein R, Rabbone I, Bruzzi P, Omladič JŠ, Steele C, Beccuti G, Yackobovitch-Gavan M, Battelino T, Danne T, Atlas E, Phillip M

Adjusting insulin doses in patients with type 1 diabetes who use insulin pump and continuous glucose monitoring: Variations among countries and physicians.

Diabetes, Obesity and Metabolism, 2018 Oct;20(10):2458-2466.

 1. Uday S, Sakka S, Davies JH, Randel T, Arya V , Brain C, Tighe M, Allgrove J, Arundel P, Pryce R, Hogler W, Shaw NJ

Elemental formula associated with hypophosphataemic rickets.

Clinical Nutrition 2019 Oct;38(5):2246-2250

 1. Vlachopoulos C, Kosteria I, Sakka S, Gkourogianni A, Terentes-Printzios D, Koutagiar I, Skoumas I, Miliou A, Papassotiriou I, Gardikioti V, Loutradis D, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Tousoulis D

PCSK9 and Lp(a) levels of children born after assisted reproduction technologies.

The Journal of Assisted reproductions and genetics. 2019 Jun;36(6):1091-1099

 1. Sakka SD, Mann K, Lachlan K, Davies JH, Bateman M, Holder-Espinasse M, Arya VB

Haematological chimerism masquerading as disorder of sex development. 

Clinical Endocrinology (Oxf). 2020 May;92(5):487-489.

 1. Sakka SD, Cheung MS

Management of primary and secondary osteoporosis in children

Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease, 2020 Nov 2;12:1759720X20969262

 

Β. ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ SCI

 1. Papadogeorgou P, Chouliaras G, Sakka S, Stefanaki K, Sassola A, Orfanou I, Malliarou MA, Roma E

Chylomicron retention disease.

Annales Clinicae Paediatricae Universitatis Atheniensis, 2012;59(2):154-160

Desktop CTA Mobile CTA