Παιδική Οστεοπόρωση

Η γιατρός παρακολουθεί ασθενείς με πρωτοπαθή οστεοπόρωση, πχ με ατελή οστεογένεση, μια κληρονομική νόσο που προκαλεί πολλαπλά κατάγματα οστών και με δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που επηρεάζουν την οστική υγεία και εμφανίζεται, για παράδειγμα, σε ασθενείς που βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, σε ασθενείς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών ή σε ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα, πχ μυϊκή δυστροφία Duchenne. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων μέτρησης οστική πυκνότητας με DEXA και την αναγνώριση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης. Όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, χορηγεί διφωσφονικά φάρμακα σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία.